Matriční úřady a papírování ohledně svatby

 O návštěvě matriky jsme se již krátce zabývali ve III. dílu našeho seriálu o svatebním plánování. Zmiňujeme se tam například o tom, že proces svatby řešíte s matrikou, kam územně spadá vaše místo obřadu, nikoliv místo vašeho trvalého bydliště. A nyní se podíváme pod pokličku matričních úřadů, papírování, dokladů včetně veškerých poplatků a nástrah, které vás mohou potkat.

 

 Na úvod je důležité říci, že ať už si zvolíte církevní/civilní nebo symbolický obřad, vždy se musíte dostavit na matriční úřad, a to oba nastávající novomanželé. Když máte stanovené místo a termín svatby, neváhejte a obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vámi vybrané svatební místo spadá. Pokud si nejste zcela jisti, ochotně vám poradí majitel objektu nebo místa, ve kterém svatbu budete mít nebo můžete vzít iniciativu do vlastních rukou a najít ten správný v seznamu Matričních úřadů, který jsme pro vá přichystali a lze v něm vyhledat matriku podle kraje či okresu.

Rozdílnosti nastávají podle toho, jaký typ obřadu si zvolíte. 

 

církevní svatební obřad, foto: Libor VrškaCírkevní svatba 

 

K církevní svatbě budete potřebovat Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve. To získáte na matrice, kde předložíte  občanské průkazy, rodné listy, osvědčení o rozvodu nebo úmrtí předešlého partnera (týká-li se vás tato situace) a případně rodné listy společných dětí. Tam také vyplníte dotazník o způsobilosti ke sňatku. Matrikářka si ofotí potřebné údaje, zkontroluje s vámi vyplněný dotazník a za pár dnů vám pošle osvědčení pro uzavření sňatku. To doručíte předem nebo v den svatby oddávajícímu (onen dokument, kam se budete podepisovat vy, svědci i oddávající). Tuto listinu je potřeba po uzavření sňatku doručit zpět na matriku, která jej vydala a na které vám následně vystaví oddací list. Ten si můžete vyzvednout osobně nebo vám jej doručí poštou. Další podrobnosti k průběhu církevního sňatku se dozvíte ve vybrané farnosti a u svého faráře.

 

Shrnutí pro církevní svatbu:

 • vybrat si církev nebo náboženskou společnost
 • domluvit si osobní schůzku na matrice, pod kterou spadá místo sňatku
 • vzít s sebou občanské průkazy, rodné listy, osvědčení o rozvodu nebo úmrtí předešlého partnera (týká-li se vás tato situace) a případně rodné listy společných dětí
 • získat Osvědčení o způsobilosti, a to předat oddávajícímu
 • po svatbě doručit Osvědčení o sňatku s podpisy snoubenců, svědků, oddávajícího a ceremoniáře zpátky na stejnou matriku
 • obdržet a uložit oddací list z dané matriky

 

 

civilní svatební obřad, foto: Libor Vrška

Klasická svatba

 

Pokud nemůžete nebo nechcete církevní svatbu, je tady možnost civilního obřadu. Z vlastní zkušenosti doporučuji, jakmile víte místo obřadu a termín, ihned kontaktujte matriku. Každá matrika minimálně na začátku roku vypisuje všechny oddací termíny. Měli byste je najít na jejich webových stránkách nebo si je snáz ověříte telefonicky. Optáte se jich na váš termín svatby (zda v tento den oddávají) a případně si ho u nich zarezervujete. Stejně tak se můžete domluvit na osobní schůzce, kam musí přijít oba nastávající novomanželé.

 

Nejpozději měsíc před svatbou je tedy nutná osobní návštěva matriky, kde vyplníte formuláře Dotazník o uzavření manželství a v případě sňatku mimo obřadní síň radnice formulář Žádost o povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost. S sebou si vemte rodné listy, platné občanské průkazy nebo cestovní pasy, jména svědků a případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o váš první sňatek, a případně rodné listy společných dětí. Dopředu popřemýšlejte, jestli budete mít společné příjmení (to se mimo jiné vyplňuje v Dotazníku o uzavření manželství), tak aby vás nic nezaskočilo. S úředníkem si posléze potvrdíte datum, čas a místo obřadu a zaplatíte správní poplatky. Ty se mohou lišit.

 

Částku 1000 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství:

 • před jiným než příslušným městským nebo obecním úřadem (tj. při uzavření manželství u jiného matričního úřadu než u toho, který je příslušný podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců, například oba snoubenci bydlí v Praze 5 a manželství chtějí uzavřít na Praze 9 – platí se úřadu, před kterým bude manželství uzavřeno),
 • mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České republiky,
 • mezi cizinci s trvalým pobytem na území ČR,
 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem v ČR.

 

Částku 2000 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství, když je:

 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm v ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště v České republice
 • mezi českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem, který má trvalý pobyt v ČR;
 • mezi cizincem s trvalým pobytem v ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR;
 • mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm v ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR;
 • při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

 

Částku 3000 Kč zaplatí snoubenci při uzavření manželství:

 • mezi cizincem, který nemá trvalý pobyt v ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště v ČR;
 • mezi cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR;
 • mezi českými státními občany, kteří nemají trvalé bydliště v České republice.
 • Za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec 500 Kč.

 

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. Správní poplatky jsou nevratné a kromě nich si některé matriky navíc účtují další poplatky a jejich výši si určuje každý úřad sám, např. provozní poplatek za slavnostní obřad v obřadní síni nebo paušální poplatek za obřad mimo obřadní síň. Kromě poplatků se s matrikou také domluvíte, zda budete chtít váš oddací list zaslat na vámi zvolenou adresu nebo si ho po svatbě vyzvednete osobně. 

 

Shrnutí pro klasickou svatbu:

 • zvolit datum a místo svatby, poté neprodleně kontaktovat místní matriční úřad, kam spadá místo sňatku a domluvit schůzku
 • vzít s sebou občanské průkazy, rodné listy, osvědčení o rozvodu nebo úmrtí předešlého partnera (týká-li se vás tato situace) a případně rodné listy společných dětí
 • na matrice vyplnit formulář - Dotazník o uzavření manželství a v případě sňatku mimo obřadní síň radnice - Žádost o povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost
 • zaplatit správní poplatek (případně další poplatky)
 • v den svatby mít po ruce platné OP novomanželů a obou svědků
 • obdržet poštou nebo si vyzvednou oddací list

 

svatební rychloobřad, foto: Libor Vrška

 

Neobvyklou formou sňatku může být symbolický obřad

Pro ten se mohou rozhodnout páry, pro které svatební den nemusí být tak důležitý (ať už z finančního hlediska či jiných argumentů) nebo naopak svůj den chtějí prožít podle svých představ bez jakýchkoliv byrokratických závazků (ideální pro svatby v cizině, kde svůj den prožijete naplno, oddat vás může kamarád a v Česku pak vše stvrdíte na úřadě). Přesto vás nemine návštěva matriky a stejně jako u obřadů výše, vyplníte formulář/e a s sebou si nezapomeňte vzít rodné listy, platné občanské průkazy nebo cestovní pasy, jména svědků a případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, případně rodné listy vašich dětí. Stejně tak vás neminou správní poplatky, avšak záleží na matrice, zda má pro tento úřední akt vyhrazený určitý den nebo vás zařadí mezi klasické obřady. Pro tzv. rychloobřad platí, že se provádí pouze se svědky, novomanžely, matrikářkou a oddávajícím. V den svatby doražte na úřad vhodně odeni spolu se svědky a platnými OP, čekat můžete zkrácenou řeč a zhruba za 10 minut máte hotovo.

 

Specifika pro cizince v České republice nebo zahraničí

Na závěr bych ráda zmínila pár doplňujících informací párům, které čeká svatba s cizincem/ cizinkou doma nebo v zahraničí. Stejně jako ostatní páry, i vy musíte navštívit příslušnou matriku. S sebou si kromě běžných dokladů musí cizinec/ cizinka vzít také rodný list (úředně přeložený do češtiny), doklad prokazující totožnost (OP, řidičský průkaz, pas), doklad o státním občanství (pas), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (má platnost 6 měsíců, vydává příslušný úřad v zahraničí nebo velvyslanectví dané země v Česku), popř. úmrtní list či rozvodový list, pokud nejde o první sňatek. Může se stát, že cizinecké dokumenty bude zapotřebí obstarat ještě tzv. vyšším ověřením (apostilou), pokud mezi ČR a daným státem není mezinárodní smlouva, která by toto odpouštěla. Více informací se dozvíte na příslušné matrice. Mějte na paměti, že pokud jeden z nastávajících novomanželů je cizincem nebo neslyšící, musí být u obřadu přítomen soudní tlumočník.

 

Dokumenty ke stažení:

 

pro ProWeddy napsala Gabriela

fotografie: svatební fotograf Libor Vrška

Blog autora
#svatební den

Komentáře